Πρόγραμμα ICGEB Νοτιοαφρικανών Γυναικών στη Βιοτεχνολογία SAWBP – Μεταδιδακτορική Υποτροφία – ΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ

0
Πρόγραμμα ICGEB Νοτιοαφρικανών Γυναικών στη Βιοτεχνολογία SAWBP – Μεταδιδακτορική Υποτροφία – ΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ

Το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών ICGEB-SAWBP, σε συνεργασία με την Τμήμα Επιστήμης και Καινοτομίας της Νότιας Αφρικής και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα υποστηρίξει Γυναίκες της Νότιας Αφρικής ερευνητές που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, στη Βιοτεχνολογία ή σε συναφή επιστημονικό κλάδο, με εξαιρετικές ικανότητες και που θα διεξάγουν έρευνα βάσει υποθέσεων.

Το πρόγραμμα SAWBP προωθεί την αλληλεπίδραση και την κινητικότητα των Νοτιοαφρικανών γυναικών ερευνητών βιοτεχνολογίας και της κοινότητας του ICGEB, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης κινητικότητας για επίσκεψη σε άλλα εξαρτήματα του ICGEB στην Τεργέστη της Ιταλίας και στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα πρέπει να είναι καινοτόμα και να εμπίπτουν σε έναν από τους μακροοικονομικούς τομείς έρευνας του ICGEB Cape Town Component, συγκεκριμένα: Λοιμώδεις ασθένειες, Μη Μεταδοτικές Ασθένειες, Βιοπληροφορική, Βιολογία Φυτικών Συστημάτων, Βιοπαρασιτοκτόνα και Ιολογία.

Η Πρόσκληση είναι ανοιχτή για αιτήσεις έως 19 Μαΐου 2023και προσφέρει:

  • Διετής Μεταδιδακτορική Υποτροφία στο ICGEB Cape Town
  • Εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνικών και μεθοδολογιών στο επιλεγμένο ερευνητικό θέμα του αιτούντος
  • Ευκαιρίες για καθοδήγηση, μάθηση από ομοτίμους και συμπληρωματικές δεξιότητες
  • Βύθιση σε ένα κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλεξιμότητα, οδηγίες για την αίτηση και στοιχεία επικοινωνίας: https://www.icgeb.org/fellowships/icgeb-south-african-women-in-biotechnology-programme-sawbp-postdoctoral-fellowship-call/

Πρόσκληση για μεταδιδακτορική υποτροφία ICGEB SAWBP – Φέιγ βολάν

Schreibe einen Kommentar