Οι προσκλήσεις άνοιξαν ξανά: Ειδικό πρόγραμμα ICGEB με Ιστορικά μειονεκτούντα ιδρύματα της Νότιας Αφρικής (HDIs)

0
Οι προσκλήσεις άνοιξαν ξανά: Ειδικό πρόγραμμα ICGEB με Ιστορικά μειονεκτούντα ιδρύματα της Νότιας Αφρικής (HDIs)

Το ICGEB και το Τμήμα Επιστήμης και Καινοτομίας της Νότιας Αφρικής (DSI) έχουν συνεργαστεί σε ένα Ειδικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη και υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων σε Ιστορικά μειονεκτούντα ιδρύματα της Νότιας Αφρικής* (HDI). Χάρη στην υποστήριξη του DSI, οι ακόλουθες προσκλήσεις και ευκαιρίες του Προγράμματος που άνοιξαν ξανά είναι διαθέσιμες επιλέξιμοι Νοτιοαφρικανοί πολίτες και/ή Νοτιοαφρικανοί μόνιμοι κάτοικοι κατόχους από επιλέξιμους HDI:

 • Πρόσκληση για συναντήσεις και μαθήματα: Το ICGEB προσκαλεί προτάσεις από Κύριους Ερευνητές στις Νοτιοαφρικανικές HDIs για τη διεξαγωγή κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων και μαθημάτων πρακτικής κατάρτισης στις Επιστήμες της Ζωής, την ανθρώπινη υγεία, τη βιομηχανική και γεωργική βιοτεχνολογία και τη βιοοικονομία, που διοργανώνονται από κοινού με ερευνητές του ICGEB.
  Υπάρχει επίσης μια πρόσθετη ευκαιρία χρηματοδότησης για ερευνητές και φοιτητές από ΙΔΑ να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση για να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις και τα μαθήματα του 2023 ICGEB στην Αφρική, καθώς και σε περιορισμένο αριθμό στην Τεργέστη της Ιταλίας και στο Νέο Δελχί της Ινδίας.
 • Ζητώ Σχέδια υποτροφιών για νέους και ανώτερους: Το ICGEB προσκαλεί αιτήσεις από επιστήμονες με υψηλά κίνητρα από τα HDIs για βραχυπρόθεσμες υποτροφίες στις βιοεπιστήμες, την ανθρώπινη υγεία, τη βιομηχανική και γεωργική βιοτεχνολογία και τη βιοοικονομία που επιθυμούν να συνεχίσουν την έρευνα σε ένα επιστημονικό περιβάλλον παγκόσμιας κλάσης.

*Επιλέξιμοι HDI: University of Fort Hare, University of Limpopo, University of Venda, Walter Sisulu University, University of the Western Cape, University of Zululand, Mangosuthu University of Technology και Sefako Makgatho Health Sciences University


Ειδικό πρόγραμμα ICGEB SA HDI: ανοιχτές κλήσεις

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι παρακάτω κλήσεις έχουν πλέον ανοίξει ξανά:

 • Προσκλήσεις για Συναντήσεις και Μαθήματα
  2η Καταληκτική ημερομηνία: 14 Απριλίου 2023
  Για να κάνετε αίτηση, παρακαλώ κατεβάστε το έγγραφο κλήσης για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, την τεκμηρίωση που απαιτείται για την υποβολή και την υποβολή προτάσεων.
  Κατεβάστε Ημερολόγιο παρακάτω, επισημαίνοντας τις ισχύουσες επιστημονικές εκδηλώσεις για την παρούσα πρόσκληση
  Υποβολή με τα απαιτούμενα συνημμένα μέσω email στη διεύθυνση: [email protected]
Κατεβάστε το Ειδικό Πρόγραμμα ICGEB με Νοτιοαφρικανικά HDIs_Πρόσκληση συνεδριάσεων και μαθημάτων – ΑΝΟΙΞΗ
Κατεβάστε Συναντήσεις και Μαθήματα Call FLYER
Λήψη ημερολογίου 2023 ICGEB Meetings & Courses – ισχύουσες επιστημονικές εκδηλώσεις για αυτήν την πρόσκληση
 • Σχέδια υποτροφιών για κατώτερους και ανώτερους
  2ο Καταληκτική ημερομηνία: 14 Απριλίου 2023
  Πρόγραμμα Υποτροφιών Junior: Διάρκεια επίσκεψης 6 μηνών: α) Δραστηριότητες PhD Fellowship και β) Μεταδιδακτορικές Δραστηριότητες Υποτροφίας
  Πρόγραμμα Υποτροφιών Ανώτερων: βραχυπρόθεσμες επισκέψεις (2 μήνες) για ερευνητές επιστήμονες και προσωπικό
  Για να κάνετε αίτηση, παρακαλώ κατεβάστε το έγγραφο κλήσης για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, την τεκμηρίωση που απαιτείται για την υποβολή και την υποβολή προτάσεων.
  Υποβολή με απαιτούμενα συνημμένα: μέσω email στη διεύθυνση: [email protected]
Κατεβάστε το Ειδικό Πρόγραμμα ICGEB με πρόσκληση για το πρόγραμμα HDIs_Fellowship της Νότιας Αφρικής – ΑΝΟΙΞΕ ΕΠΑΝ
Κατεβάστε το FLYER του προγράμματος υποτροφιών

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με αυτό το Πρόγραμμα και χρηματοδότηση καλέστε:
Κλαούντια Ρούσο
ICGEB Κέιπ Τάουν
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

Schreibe einen Kommentar